Malované sklo - Michaela Slatinská,ruční malování na sklo a skleněné výrobky

Malované sklo

Vážení zákazníci, přejděte prosím na naši novou webovou prezentaci. Děkujeme!
Ručně malované skleněné výrobky, malování na sklo, malované sklo, dekorativní sklo a bytové dekorace Michaela Slatinská Malované sklo - Michaela Slatinská,ruční malování na sklo a skleněné výrobky

Ruční malování na sklo

  O autorce

Výtvarnému umění se Michaela Slatinská věnuje již od útlého věku. Již při základní ‘kole nav‘těvovala různé výtvarné kroužky,kde se seznámila s kresbou a malbou. Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky Vystudovala Střední průmyslovou ‘kolu textilní,obor modelářství a návrhářství oděvů. Zde si prohloubila kresbu a malbu,vyzkou‘ela různé výtvarné techniky a figurální kresbu. Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky Po studiích se prezentovala na výstavě v Galerii Hády pod názvem " Barevná fantazie ". Zabývá se tvorbou pro děti,pí‘e kroniky a přispívá svými tvůrčími schopnostmi na různých společenských a kulturních akcích. Prioritou se stala malba na sklo,která je koníčkem i prací zároveň. V začátcích byl jediný způsob prodeje na dobových trzích a jarmarcích,které pravidelně nav‘těvuje dodnes. Ruční práce vždy patřily k ohroženým oborům. Bez dotací na pronájem prodejního stánku by byla situace tížívěj‘í než u ostatního prodejního zboží. Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky Je proto velmi radostné,že se dokáže úspě‘ně vyrovnat se v‘emi problémy a postupně se prosazuje na trhu více a více. V minulém roce již projevilo zájem několik obchodů spolupracovat na prodeji malovaného skla. Díky tomu,že neupřednostňovala komerční hledisko a pracovala z čistého nad‘ení,dopracovala se k vysoké kvalitě svých výrobků. To v‘e je zavazující a motivující pracovat na dal‘ích způsobech jak vylep‘it,prosadit a zdokonalit tradiční malbu na sklo.

Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky Michaela Slatinská - ruční malování na sklo a skleněné výrobky  Copyright  ©  2006  -   MB


Chorvatsko - levné ubytování v apartmánech.

Výrobce dresů pro v‘echny sporty: volejbalové dresy, dresy pro házenou, florbalové dresy

 Jižní Čechy    levné ubytování na chalupě u rybníka